Tánc

Tánc

A tánc szaknyelvi jelentése alapján ritmikus mozgást jelent, mely általában zenére történik. Azóta beszélhetünk létezéséről, hogy az emberek törzsekbe verődve közösségekben éltek. Alapvetően az életet ünnepelte, különböző ünnepségekhez és természeti eseményekhez kötődött. A törzsi táncok célja volt, hogy minél több ember részt vegyen benne, az emberek közötti nonverbális kommunikáció eszközeként is használt. Az érzelmek és gondolatok kifejezésére szolgál, de éppúgy használhatjuk eszközrendszerét történetek elmesélésére is. A különböző kultúrák táncainál megfigyelhetjük az eltérő kifejezésmódokat, illetve akár a temperamentumokra és következtethetünk táncaikból. A törzsi táncok után a legnagyobb jelentősége a társas táncoknak volt, melynek célja a társadalmi kapcsolatok építése volt. Az, hogy mi minősül táncnak az adott kor társadalmi, kulturális, esztétikai, művészi és erkölcsi szempontjaitól függ.

quote-icon

"A tánc a lélek rejtett nyelve."

Martha Graham